Výběr talentů do projektu bude probíhat v několika fázích:

1. Výběr z kurzu

regionální výběr

2. Výběr dětí z mateřských škol na základě spolupráce s nimi

regionální výběr

3. Specializovaný výběr

celorepublikový výběr

Postup při výběru talentů

A trenér zašle video svého svěřence, s kterým se chce zapojit do Projektu Škorničková-SPORT

B trenér přihlásí svého svěřence, s kterým se chce zapojit do Projektu Škorničková-SPORT na vypsaný termín konkurzu (podmínky budou vždy součástí vypsání termínu)

Po přijetí do Projektu se tým „osobní trenér-závodník“ stávají členy Škorničková-SPORT s trvalou příslušností k svému mateřskému klubu

Děti budou rozděleny do tří skupin podle věku.
Každá skupina bude rozdělena na dvě další podskupiny podle výkonnosti.
Každá skupina má vypsaná výkonnostní kritéria, která platí na mikrocyklus.
Součástí kritérií jsou i bonusy a odměny za plnění výkonnosti.
Vyhodnocení probíhá na základě komunikace všech zúčastněných v procesu – Osobní trenér-závodník-rodič-trenér Projektu Škorničková-SPORT

Věkové kategorie
1. level -> od 4 do 8 let:
1a) od 4-6 let
1b) od 6-8 let

2. level -> od 8 do 12 let:
2a) od 8-10 let
2b) od 10-12 let

3. level -> od 12 let do konce sportovní kariéry
3a) od 12-14 let
3b) od 14-do konce sportovní kariéry